24.06 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na wstępie Dyrektor wraz z p. Miśkiewicz wręczyli nagrody za wyniki w I. Finale Szkolnej Ligii Matematycznej.Następnie klasa VII przedstawiła humoreskę "Zebranie rady pedagogicznej"  i wręczyła upominki dla absolwentów. W dalszej części uroczystości ósmoklasiści swoim humorystycznym pokazem mody pożegnała się z nauczycielami. Całość programu okrasiły muzyczne występy kl.I, IV i V.  

Ostatni punkt uroczystości to wręczenie świadectw. Absolwentom świadectwa ukończenia szkoły wręczył Dyrektor szkoły w obecności wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. Pozostali otrzymali je z rąk wychowawców, po raz ostatni w tym roku w swoich klasach.

Żegnamy absolwentów i życzymy im wielu sukcesów, a uczniom klas 0 – VII mówimy: „Do zobaczenia!”