W imieniu organizatora - Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Bańskiej Niżnej (Gmina Szaflary) - serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  XXII edycji Konkursu plastycznego: Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi. 

Konkurs z nagrodami jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych leżących na terenie wsi i innych małych miejscowości, gdzie władzę lokalną sprawuje sołtys wraz z radą sołecką.

więcej informacji w regulaminie konkursu