W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli KRUS z uczniami klas I-IV. Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa dzieci na wsi, a w szczególności zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Przedstawione filmiki edukacyjne oraz quiz z nagrodami zachęciły do czynnego udziału w spotkaniu.

 

KRUS zachęca do wzięcia udziału w konkursach: