RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2023/24

 

Prezydium

  POTOCZAK ELŻBIETA - przewodnicząca

WERONIKA GĄSIOREK - zastępca

 NATALIA KAWA - skarbnik

 

 

Członkowie