Krystalizacja soli to eksperyment, który przeprowadzała klasa III w związku z tematem lekcji: bogactwa naturalne.