Słówko na topie - projekt edukacyjny

Prowadzący: Monika Jagieła

Cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni
 • utrwalenie zasad ortograficznych
 • rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych
 • poszerzanie zasobu słownictwa
 • utrwalanie wiadomości i rozwijanie umiejętności polonistycznych

 

Adresaci:

 • uczniowie klasy IV

 

Termin realizacji:

 • rok szkolny 2023/2024
 • w każdy poniedziałek na lekcji języka polskiego

 

Przebieg:

 • zapisanie przez ucznia słowa z trudnością ortograficzną na tablicy (wyboru słowa na każdy tydzień dokonuje nauczyciel – słowo wiąże się materiałem omawianym na lekcjach języka polskiego przez cały tydzień, jest podsumowaniem omawianych treści )
 • sprawdzenie poprawności zapisu
 • podanie zasady ortograficznej odpowiedniej do występującej w wyrazie trudności ortograficznej
 • zastosowanie wyrazu w zdaniu
 • zapisanie wyrazu oraz zdania ułożonego przez każdego ucznia w zeszycie przedmiotowym na ostatniej stronie

 

Podsumowanie projektu – czerwiec 2023

 • dyktando z wyrazów użytych w trakcie projektu
 • układanie opowiadania/listu z wyrazami z projektu
 • inne gry edukacyjne