Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W tym roku będzie to już IX edycja programu.
Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Podczas zajęć pierwszoklasiści będą edukowani jak unikać i jak postępować w razie zaistnienia zagrożenia.
W miesiącu grudniu pierwszaki wypełnią internetowy test o bezpieczeństwie.
Program Akademii Bezpiecznego Puchatka Program jest przygotowywany we współpracy z: Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.