Przed Dniem Wszystkich Świętych nasi wolontariusze: Bartek Gąsiorek, Jan Gąsiorek, Szymon Gąsiorek oraz Marcin Głodek z klasy VI umyli i oczyścili obelisk oraz wygrabili liście z drogi przylegającej do pomnika na cmentarzu w Dębnie. Chłopcy spisali się wspaniale! Wielkie uznanie zwłaszcza dla Janka, który sam zaproponował tę akcję!

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Tworzenie programu i nabór członków do wolontariatu – wrzesień/październik 2019 r.
 2. Włączanie się w bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego: zbiórkę nakrętek, korków, makulatury, baterii.
 3. Zorganizowanie zbiórki pomocy szkolnych – włączenie uczniów społeczności szkolnej do akcji Fundacji Asante - „Kredki dla Afryki” wrzesień -kwiecień. .
 4. „Kup pan szczotkę” – włączenie uczniów do zbiórki środków opatrunkowych, mydła oraz szczoteczek do zębów na rzecz akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio – wrzesień -grudzień.
 5. Porządkowanie opuszczonych grobów – październik/listopad.
 6. Włączenie się do akcji V EDYCJI „NOWOTARSKIEJ CHOINKI MARZEŃ” – listopad/grudzień.
 7. 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - zaplanowanie Szkolnej Gali Wolontariatu (apel).
 8. „Pełna miska dla schroniska” - zorganizowanie akcji na rzecz pomocy dla zwierząt w Schronisku na Kowańcu – grudzień.
 9. „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” – zorganizowanie akcji dokarmiania ptaków – listopad/grudzień.
 10. Zorganizowanie akcji zbiórki słodyczy „Słodki podarunek” dla Rodzinnego domu Dziecka w Dursztynie - listopad/grudzień.
 11. Przygotowanie kartek z pozdrowieniami i życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych z Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie - grudzień.
 12. Przygotowanie ozdób choinkowych. Pozyskanie funduszy z ich sprzedaży
 13. Zorganizowanie konkursu na Szkolnego Dobrego Duszka - maj.
 14. "Starszy kolega, starsza koleżanka - pomaga" - organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym w odrabianiu lekcji w ciągu roku szkolnego.
 15. Włączenie się do akcji „Góra grosza” - luty 2020 r.
 16. „Dzień Dobrych Uczynków” - 19 maja w całęj Polsce obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. To święto społecznych, bezinteresownych działań. Jego organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Celem akcji jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody (zdjęcia).

Myślę, że ten plan nie wyczerpuje i nie zaspakaja naszych możliwości, a potrzeby i akcje będą się „rodzić” w trakcie roku szkolnego.

W trakcie roku szkolnego plan może ulegać modyfikacji.

Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu
Danuta Myśliwiec

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Stworzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 2. Powołanie koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu – gazetka oraz zajęcia promujące wolontariat.
 4. Obchody Światowego Dnia Wolontariusza. Pozyskiwanie chętnych uczniów.
 5. Zapoznanie kandydatów z prawami i obowiązkami wolontariusza.
 6. Tworzenie Planu Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 7. Wyznaczenie spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji.
 8. Szkolenie tematyczne dla wolontariuszy.

 

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują:

 1. teren szkoły:

- szkolenie dla wolontariuszy: prawa i obowiązki wolontariuszy. Poznanie zasad pracy. Szkolenia tematyczne (do konkretnej pracy);

-  włączanie się w bieżące działania Samorządu Szkolnego;

- organizacja pomocy przy uroczystościach szkolnych, zabaw, przedstawień  na terenie szkoły;

-  organizacja pomocy w odrabianiu lekcji i zorganizowanie czasu wolnego uczestnikom świetlicy szkolnej;

-  organizacja pomocy przy porządkowaniu terenów zielonych wokół szkoły;

-  organizacja i udział w akcjach dobroczynnych;

-  organizowanie zbiórek surowców wtórnych;

-  organizowanie przedstawień charytatywnych;

-  organizowanie szkolnych kiermaszy przedświątecznych.

 1. b) instytucje, ośrodki itp.:

     - prowadzenie akcji na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt, rodzinnego domu dziecka, hospicjów itp.

W grudniu uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w szkolną akcję wolontariatu „Słodki podarunek”. Liderem akcji została Kinga Rusnak z klasy V.

Akcja polegała na zbiórce słodkości do specjalnego koszyczka stojącego na korytarzu szkolnym: cukierków, draży, ciastek, pierników, batoników, lizaków, czekolad, gum do żucia, wafli itp. Zebrane produkty wraz ze specjalnie przygotowaną kartką z życzeniami zostały zapakowane do paczki i podarowane Rodzinnemu Domowi Dziecka w Dursztynie. Siostry bardzo serdecznie podziękowały wszystkim za słodycze, pamięć i pomoc.

Uczniom biorącym udział w akcji, rodzicom i nauczycielom bardzo dziękujemy ?