Szkoła Podstawowa w Dębnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Dębnie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22

 

Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.spdebno.ugnowytarg.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • tryb nocny
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • dostępny szeroki układ strony
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika szkoły

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grażyna Słowik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa w Dębnie znajduje się na skrzyżowaniu ulic Długa i Szkolna. Wejście do budynku jest z ulicy Szkolnej.
  2. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • poprzez e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • drogą pocztową na adres: ul. Szkolna 3; 34-434 Dębno
  • osobiście u Dyrektora Szkoły - Jacka Zonia

3. Do budynku i wszystkich pomieszczeń prowadzą dwa wejścia: od ulicy Szkolnej oraz od tyłu budynku, od strony podwórka szkolnego