Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego było, jak zawsze, doniosłym wydarzeniem. Po krótkim programie artystycznym klasy VII i życzeniach dla nauczycieli od klasy VIII, Pan Dyrektor Jacek Zoń wręczył listy gratulacyjne dla rodziców oraz świadectwa z wyróżnieniem dla ósmoklasistów. Całą uroczystość uświetniły muzyczne występy uczniów.