dzień nauczycielaDzień Edukacji Narodowej - 14.X obchodziliśmy w szkole na wesoło. Samorząd Szkolny oraz uczniowie klas IV-VIII pod okiem p. Zamarlika przedstawili humorystyczne scenki z życia ucznia podczas zdalnego nauczania. Występ okrasiły swym śpiewem pierwszaki oraz uczennice klasy IV i V.

Po prezentacjach uczniowskich, Dyrektor Jacek Zoń podziękował nauczycielom za zaangażowanie i tworzenie pozytywnej atmosfery w szkole. Dyrektor poinformował zebranych o Nagrodzie Wójta przyznanej w tym roku p. G. Słowik, a następnie wręczył nagrody p. M. Zajączkowskiej, p. D. Myśliwiec oraz p. M. Miśkiewicz. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców - p. E. Potoczak, która złożyła życzenia gronu pedagogicznemu i w ciepłych słowach podziękowała za trudną, ale efektywną pracę.