Nauczyciel

Dzień dostępności

Godzina

dyr. Jacek Zoń piątek  13:30 - 14:30
Monika Jagieła czwartek  7:30 - 8:00     10:50 - 11:20
Dorota Leśniak wtorek  13:30 - 14:30
Monika Miśkiewicz czwartek  7:30 - 8:00     10:45 - 11:15
Danuta Myśliwiec wtorek  7:30 - 8:30
Grażyna Słowik

poniedziałek

wtorek

 12:30 - 13:00

 12:30 - 13:00

Urszula Sośnicka wtorek  7:30 - 8:00    13:30 - 14:00
ks. Jarosław Sroka piątek  10:20 - 10:50
Agata Tazik poniedziałek  13:30 - 14:00
Marianna Zajączkowska wtorek  7:30 - 8:00
Łukasz Zamarlik czwartek  13:30 - 14:30
Jolanta Zimoch poniedziałek  14:15 - 14:45
Teresa Zoń

wtorek

czwartek

 11:35 - 12:05

 11:35 - 12:05