26.09 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, w których startowało 9 kandydatów. Uczniowie klas I-VIII w tajnym głosowaniu typowali po trzech kandydatów, po czym nastąpiło wspólne liczenie głosów.

Po podsumowaniu wyłoniono prezydium, w skład którego weszli: Oliwia Kasprzak, Łukasz Głodek i Marcin Haręza. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu inicjatyw samorządowych.