Dn. 28 września 2023 r. w przeddzień odpustu parafialnego w Dębnie odbyła się autokarowa pielgrzymka uczniów kl. III i IV naszej szkoły do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

Dzieci udały się wraz księdzem proboszczem, rodzicami i wychowawczynią, aby podziękować za dar Sakramentu Pokuty i Sakramentu Eucharystii. W Kaplicy wszyscy uczestniczyli we mszy świętej, podczas której odbyło się przekazanie relikwii Świętej siostry Faustyny dla naszego kościoła. Duże wrażenie na młodych pielgrzymach zrobiło wejście na wieżę i zobaczenie kamienia węgielnego z Golgoty.
Pielgrzymka pozwoliła poznać miejsce kultu religijnego i dostarczyła niezapomnianych przeżyć duchowych wszystkim uczestnikom wyjazdu. 
 
Serdecznie dziękujemy ks. Jarosławowi za zorganizowanie tej wspaniałej pielgrzymki.
 
opr. Danuta Myśliwiec