Naszym Nauczycielom dziękujemy za wszystkie starania ufając, że wysiłek nauczania i wychowania przyniesie owoce w niedalekiej przyszłości.

 

Przygotowana przez p. Myśliwiec akademia z okazji Dnia Nauczyciela, wprawiła wszystkich zebranych w bardzo pogodny nastrój. Nie ma to jak modny ciuch - zwłaszcza dla Pań Nauczycielek. A było w czym wybierać!

Po zakończonej akademii Pan Dyrektor wręczył nagrody dyrektora. W tym roku otrzymały je: p. Monika Jagieła i p. Danuta Myśliwiec. Gratulujemy!

Słowo miłość - za Ich troski,
Słowo wdzięczność - za Ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski
Wyśpiewamy z serc jak z nut