Święto Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy jak zawsze wesoło, a zarazem dostojnie. W tym roku klasa IV przygotowała pełne humoru przedstawienie, a dzieci z koła muzycznego dodatkowo ubarwiały ten występ.

Następnie Dyrektor wręczył nagrody dla p. M.Jagieły i p. Danuty Myśliwiec, a Rada Rodziców złożyła piękne życzenia dla wszystkich nauczycieli.