Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

29.09.2021

12.11.2021

2.05.2022

24.05.2022 (egzamin klasy VIII)

 25.05.2022 (egzamin klasy VIII)

26.05.2022 (egzamin klasy VIII)

17.06.2022

22.06.2022