Dyrektor szkoły - Jacek Zoń

 

oddział przedszkolny

mgr Urszula Sośnicka  
 
pedagog szkolny
 
mgr Maria Michalik
 
edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Zoń
mgr Grażyna Słowik
mgr Danuta Myśliwiec
 
język polski,
mgr Monika Jagieła
język angielski
mgr Łukasz Zamarlik
język niemiecki
mgr Jolanta Zimoch
matematyka
mgr Jacek Zoń
mgr Monika Miśkiewicz
fizyka
mgr Monika Miśkiewicz
chemia
mgr Monika Miśkiewicz
przyroda
mgr Marianna Zajączkowska
biologia
mgr Dorota Leśniak
geografia
mgr Agata Tazik
historia
mgr Marianna Zajączkowska
wiedza o społeczeństwie
mgr Jolanta Zimoch 
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jolanta Zimoch
plastyka
              mgr Grażyna Słowik
muzyka
mgr Grażyna Słowik
zajęcia techniczne
mgr Łukasz Zamarlik
wychowanie fizyczne
mgr Dorota Leśniak
informatyka
mgr Danuta Myśliwiec
mgr Grażyna Słowik
religia
              mgr ks. Jarosław Sroka