RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2021/22

 

Prezydium

 

 POTOCZAK ELŻBIETA - przewodnicząca

NATALIA KAWA - zastępca

WERONIKA GĄSIOREK - skarbnik

 

 

Członkowie

Katarzyna Banach
Jadwiga Bednarczyk
Agnieszka Firek
Małgorzata Gąsiorek
Joanna Rusnak