RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2022/23

 

Prezydium

  POTOCZAK ELŻBIETA - przewodnicząca

JADWIGA RĄCZKA- zastępca

WERONIKA GĄSIOREK - skarbnik

 

 

Członkowie

Katarzyna Banach
Jadwiga Bednarczyk
Agnieszka Firek
Małgorzata Gąsiorek
Joanna Rusnak