PROJEKT SZKOLNY

Bądźmy EKO!

Koordynator projektu – Grażyna Słowik

Cele projektu:

 • Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów
 • Zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami recyklingu
 • Uświadomienie ważności działań ekologicznych w rodzinnych domach uczniów
 • Nauka samodzielnego sortowania śmieci i odpadów
 • Integracja uczniów
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie

  Realizacja działań – do 20 marca 2016 r.

Dzień Ekologiczny – 21 marca2016r

 W związku z planowanym projektem szkoła bierze udział w:

 • Konkursie plastycznym „Czysta woda – zdrowe życie” organizowanym przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 • konkursie Środowisko ponad wszystko w ramach kuratoryjnego projektu „Czysta Małopolska”
 • projekcie „Odpakowani” (pod patronatem MEN i MŚ)

   Przydział zadań ( do 30 listopada 2015 r. ):

 •  KLASA 0 - Wykonanie i prezentacja formy użytkowej z materiałów do recyklingu (z portalu Odpakowani.pl)
 • KLASA I - Wykonanie przed publicznością wybranej formy użytkowej z materiałów do recyklingu
 • KLASA II - Jesteśmy EKO! – mała forma teatralna nt. segregacji odpadów
 • KLASA III - Ekologicznie i modnie! – pokaz strojów z materiałów nadających się do recyklingu
 • KLASA IV – ABC recyklingu (inf. z portalu Odpakowani.pl)
 • KLASA V – Prezentacja folderu informacyjnego ukazującego działania ekologiczne w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym
 • KLASA VI - Plakaty nt. ochrony powietrza, gleby i wody pn. „Środowisko ponad wszystko” oraz hasła reklamujące mądrą segregację

 Dekorację szkoły podczas Dnia Ekologicznego stanowić będzie:

 • prezentacja zdjęć zgłoszonych do konkursu na portalu „Odpakowani”
 • prezentacja prac plastycznych pozostałych po konkursie „Czysta woda – zdrowe życie”
 • prezentacja plakatów oraz folderu informacyjnego przygotowanych do konkursu „Środowisko ponad wszystko” w ramach projektu „Czysta Małopolska”
 • zielone stroje uczniów

 Przewidywane osiągnięcia:

                Uczniowie potrafią:

 • praktycznie stosować segregację śmieci
 • odczytywać znaki i piktogramy związane z ekologią
 • dokonać prezentacji utworzonej przez siebie pracy plastycznej
 • rozróżniać surowce wtórne
 • zaprezentować i przekazać zdobytą wiedzę
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • wykorzystywać wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów do wykonania zadań ( język polski, przyroda, technika, zajęcia komputerowe, plastyka)
 • pracować w grupie

 

W trakcie roku szkolnego uczniowie biorą udział w różnych konkursach i działaniach, które mogły nie zostać uwzględnione wcześniej w projekcie „Bądźmy EKO!”, lecz znajdą się w podsumowaniu całości.

 Harmonogram działań:

Lp

Działanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rejestracja szkoły do projektu Odpakowani.pl

Wrzesień 2015

Grażyna Słowik

2.

Opracowanie i wysłanie prac do konkursu fotograficznego przygotowanego przez portal Odpakowani.pl (kl. V) oraz prac do konkursu plastycznego „Czysta woda – zdrowe życie” (kl. I, IV)

Październik/Listopad 2015

Monika Jagieła

Grażyna Słowik

Marianna Zajączkowska

3.

Przeprowadzenie lekcji i pogadanek nt. ochrony środowiska i recyklingu

Październik 2015/ marzec 2016

wychowawcy

4.

Przygotowanie prac konkursowych na temat: „Środowisko ponad wszystko”

Klasa V – folder

Klasa VI – plakaty

 

Luty -kwiecień 2016

Monika Jagieła

Dorota Leśniak/Marianna Zajączkowska

5.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wysłanie plakatów do projektu „Środowisko ponad wszystko”

 

Do 20 lutego 2016

Marianna Zajączkowska

Grażyna Słowik

6.

Dzień ekologiczny – prezentacje klas

21 marca 2016

Grażyna Słowik

Wychowawcy

7.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wysłanie folderu informacyjnego do projektu „Środowisko ponad wszystko”

 

do 25 kwietnia 2016

Grażyna Słowik

Monika Jagieła

8.

Podsumowanie projektu szkolnego i ewaluacja

Czerwiec 2016

Grażyna Słowik