25 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie poetyckie przygotowane dla uczniów klas I - III i  poświęcone wierszom Wandy Chotomskiej. Tematem przewodnim były zwierzęta. Na początku uczestnicy obejrzeli krótką prezentację o autorce, a następnie wysłuchali wierszy czytanych przez uczennice z klasy VI: "Po co krowie rogi na głowie?", "Dlaczego cielę ogonem miele?", "Muchy w nosie" i in. Kolejny punkt programu to zagadki o zwierzętach, które - jak się okazało - wcale nie były trudne! Na koniec wszyscy, którzy uczestniczyli w spotkaniu, wykonali zakładki do książek.  Spotkanie zakończyło się wspólnym wyrecytowaniem fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej:
"Hej, hej, hej,
dobry dzień!
Jak niedobry, jak niedobry,
to go zmień!"