W klasie III odbyły się dzisiaj zajęcia otwarte w ramach międzyszkolnej sieci współpracy zawiązanej z programem "Aktywna Tablica". Zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie z kl.I, obserwowali lekcję opartą na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i aplikacji internetowych. Zajęcia pt "Lampo- pies bohater" były  przygotowane na platformie Padlet w oparciu o stronę edukacyjną Learning Apps, program Quizizz oraz StoryMap. Uczniowie korzystali z tabletów, skanowali kody QR, rozwiązywali quizy i zadania.