Szanowni Państwo

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące projektu pt. “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nowy Targ”.

  1. Informacji o projekcie, która zawiera wyszczególnienie załączników, w taki sposób aby były możliwe do pobrania dla chętnych na szkolenie
  2. Regulaminu
  3. Formularza zgłoszeniowego
  4. Oświadczenia uczestnika projektu
  5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  7. Oświadczenie w sprawie wizerunku
  8. Rezygnacji uczestnictwa w projekcie.