DBI 2020

odbywa się pod hasłem


„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Cele:

Inicjowanie działań w szkole w ramach tygodnia DBI  prowadzić będzie do:

 • aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online
 • poszerzenia świadomości zachowania bezpieczeństwa w sieci
 • przestrzegania zasad bezpiecznego „surfowania w sieci” na co dzień
 • przybliżenia rodzicom problematyki zagrożeń istniejących w Internecie
 • promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu
 • promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia

Termin przeprowadzanej akcji: 10.02.2020 – 15.02.2020

Odpowiedzialny: Grażyna Słowik

 

DZIAŁANIA (ZADANIA):

 • NAUCZYCIELI

 

 1. Poinformowanie rodziców poprzez dziennik elektroniczny o tygodniowej akcji DBI2020 „Działajmy razem” oraz o projekcie edukacyjnym "Zostań znajomym swojego dziecka" i kampaniach społecznych proponowanych przez saferinternet
 2. Przygotowanie gazetki ściennej na temat DBI
 3. Opracowanie ankiety dotyczącej korzystania z portali społecznościowych (kl. VIII)
 4. Oglądanie w klasach 0-III oraz na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VIII filmików nt. bezpieczeństwa w sieci (dyskusja po filmie)

 

Klasy

Filmy

(https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html)

0

„Owce w sieci”

„Necio”

I

II

„Plik i Folder”

III

IV

„3…2…1…Internet!”

V

VI

VII

„Gdzie jest Mimi?” „Dodaj znajomego!” „Nie hejtuj”

VIII

 

 1. Zachęcenie do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie graficznym "Bezpieczny Internet - Działajmy razem!"
 2. Nauka piosenki „Świat realny” w klasach II-III.
 • UCZNIÓW

 

 

Klasy

Zadania

0

Układanie puzzli o bezpieczeństwie w aplikacji puzzle https://www.jigsawplanet.com

Plakat graficzny na temat „Internet w naszym przedszkolu”

I

Układanie puzzli o bezpieczeństwie w aplikacji puzzle https://www.jigsawplanet.com

II

Układanie puzzli o bezpieczeństwie w aplikacji puzzle https://www.jigsawplanet.com

Tworzenie historyjek obrazkowych w paint

III

Chmury wyrazowe prezentujące zalety lub zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu – aplikacja

https://wordart.com/create

IV

 Tworzenie plakatów i historyjek obrazkowych w Paint
na temat bezpieczeństwa w sieci

V

Chmury wyrazowe prezentujące zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, zwłaszcza hejt

https://wordart.com/create

VI

zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci – kolorowe “karteczki” w aplikacji Lino

 

VII

Opracowanie przez uczniów quizów i aplikacji antyhejtowych, np. przy użyciu strony http://learningapps.org/  

VIII

Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety (wspólnie z wychowawcą) na temat korzystania z portali społecznościowych wśród uczniów klas VI-VIII – z wykorzystaniem narzędzi na Dysku Google

 

Wszystkie opracowane i zrealizowane zadania uczniów będą dostępne na stronie https://pl.padlet.com/

 

Wszystkie działania znajdą się na stronie internetowej szkoły. Po zrealizowanym projekcie zostanie przeprowadzona ewaluacja.

 

Podsumowanie projektu: