linki do filmików nagranych przez uczennicę kl. VIII aparatem Canon /https://drive.google.com/drive/folders/1aFS6WiU1ueKCeE3F2itCnYCEnBHS78F0