Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

 

 

opracowała: pedagog K. Misiniec

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW – BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

 

 

999 – pogotowie

998 – straż pożarna

997 - policja

987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

116 000 - Telefon jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 121 212 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 702 222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki Narkomania”

 

Pomoc w Nowym Targu

18 266 35 68 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

18 266 36 34 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

18 264 08 07 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18 266 29 32 - grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

18 266 36 00 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

18 264 80 51 -Poradnia Resocjalizacyjna dla Młodzieży