Edukacja wczesnoszkolna
 
Język polski
 
J. angielski
 
J. niemiecki
 
Biologia
Przyroda
 
Geografia

 

Historia

WOS

Edukacja dla bezpieczeństwa

 
Fizyka
Chemia
 
Technika

Muzyka

 

Plastyka

 

 

Wychowanie fizyczne

 
Informatyka